Фондът за подкрепа на кадри за здравеопазването в Троян е подпомогнал 7 стипендианти с над 22 000 лв.

Общинският фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ в Троян е подпомогнал финансово през 2023 г. шестима студенти и един специализант. Общо изплатените средства възлизат на 22 464 лв. като размерът на една месечна стипендия е 60% от минималната работна заплата за страната. Стипендиите се изплащат за пет месеца от всеки семестър.

През юни м. г. един от стипендиантите е завършил своето обучение по специалност „Медицина“ и на 2 октомври е започнал работа като лекар в Белодробната болница в Троян.

От останалите стипендианти петима са студенти по специалностите „Медицина“, „Лекарски асистент“, „Акушерка“ (2) и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и един лекар-специализант по нефрология. Всички те имат предварително сключени договори за работа с общинската многопрофилна болница в Троян, а лекарският асистент – с филиала за Спешна медицинска помощ в града.

Припомняме, че Общинският фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за община Троян е учреден с решение на общинския съвет през юли 2017 г., а през 2023 г. местният парламент прие изменение на Правилника за работата му. С промяната за финансово подпомагане бяха включени и специализанти в професионалните направления „Медицина“, „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“, а списъкът на лечебните заведения, с които се сключват предварителни договори за работа, беше допълнен с Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Ловеч, филиал Троян.  

Дейността на Фонда се изпълнява от петчленна комисия, като в настоящия ѝ състав участват: д-р Милко Минков – общински съветник и председател на комисията; Валентина Петкова – главен експерт „Социална и здравна политика“ и секретар на комисията, и членове: Елена Ройнева – общински съветник; д-р Теодора Вълковска – управител на многопрофилната болница; д-р Цветомила Дудевска – управител на Белодробната болница.

Всички разходи за стипендии миналата година са за сметка на три дарения. През април 2023 г., след ликвидацията на фондация „Професор д-р Христо Браилски“, е направено дарение за Фонда в размер на 10 818 лева. Месец по-късно дарение на стойност 10 000 лв. е направено от „Фитофарма“ ЕООД, Орешак, а през октомври е постъпило дарение на стойност 2670 лв. от плувен клуб „Инвиктус“, Плевен.

Преходният остатък в края на 2023 г. за Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ в Троян е 1764 лв., в т.ч. 740 лв. преходен остатък от 2022 г. и 1024 лв. от дарения.

„Община Троян полага последователни усилия за подкрепа на млади кадри, които в бъдеще да обезпечат потребността от медицински кадри в лечебните заведения, на територията на общината, като усилията в тази посока ще продължат и през настоящия мандат“, отбеляза пред журналисти ресорният заместник-кмет Вероника Тодорова, която представи данните за дейността на Фонда през миналата година.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"