Областният управител похвали Троян и Априлци за управлението на отпадъците

Областният управител Виктор Стойчев, кметът на Троян Донка Михайлова и Пламен Бойновски – управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД - дружеството, стопанисващо инсталациите за депониране и компостиране, на площадката до съоръженията. Областният управител Виктор Стойчев, кметът на Троян Донка Михайлова и Пламен Бойновски – управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД - дружеството, стопанисващо инсталациите за депониране и компостиране, на площадката до съоръженията. Снимка: ОА - Ловеч

Поздравления за изградените и работещи инсталации и за намаляването на количеството депониран отпадък! С тези думи областният управител Виктор Стойчев се обърна към кметовете на Троян и Априлци - Донка Михайлова и Тихомир Кукенски, по време на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Троян. „Те на практика показват как процесът на оползотворяване на отпадъци чрез сепариране и компостиране намалява количеството боклук, който отива в депо. Това намалява разходите на гражданите на съответните общини“, коментира Стойчев.

Той посочи, че не навсякъде това се случва в момента, но в следващите години действията трябва да бъдат в посока общините да мислят не толкова за разкриване на нови депа и нови клетки към депата, а за намаляването на количествата отпадъци, които генерират. Това намаляване не само че носи по-малко отпадък на депо, а носи и приходи, изтъкна той. След сепарирането пластмасата се изкупува, металът се изкупува, зеленият отпадък може да стане на компост и да се предоставя на жителите на общината безплатно или срещу символично заплащане.

Това също е социална политика, освен че е екологична, подчерта областният управител и допълни: „Всичките предприети действия, които видях при посещението на инсталацията за сепариране и компостиране, показват, че държавата законодателно е помислила за процеса и е създала предпоставки. Въпросът оттук насетне е инициатива на местните общности, и най-вече на кметовете и общинските съвети, да реализират законовите възможности на практика. Това го виждам в Троян реализирано“.

Областният управител разгледа на място инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци. Те са въведени в експлоатация през август м. г.

Стойчев приветства община Троян още и за полаганите усилия да разделят повече отпадък още при източника с въведената през февруари т. г. система за разделно събиране. На територията на град Троян са разположени 95 контейнера с цветни стикери за хартия, стъкло, пластмаса и метал. Разделното събиране на отпадъците и транспортирането за последваща обработка спестява и пари на данъкоплатците. Очакванията са така да се депонира в пъти по-малко смет на регионалното депо и съответно по-малко заплатени суми. Спестените пари ще се влагат в закупуване на нова техника и съдове, както и за подобряване на дейностите по сметосъбиране.

На общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Троян, бе определена цената за депониране за тази година на тон отпадък.

По информация на Областна администация - Ловеч

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"