Две нови инициативи на „Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ ООД в подкрепа на разделното събиране на отпадъци

Общинското предприятие за третиране на отпадъците „Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ ООД  предприема две нови  инициативи, подкрепени организационно от Община Троян.

За да бъде осигурен на гражданите още един удобен и лесен начин за предаване на разделно събрани отпадъци (хартия, пластмаса, метал, стъкло и биоразградими зелени отпадъци), дружеството ще осигури възможност за безвъзмездното им предаване от понеделник до неделя във времето от 08.00 до 16.00 часа.

Адресът, на който можете да предадете отпадъците си, е гр. Троян, местност “Троянско поле” – новите инсталации за предварително третиране и компостиране „Хемус  ресурс – Троян и Априлци“ ООД.

В града и селата ще бъдат разпространени и специални брошури с информация за компостирането и предимствата, които то дава.

Призоваваме Ви да се присъедините към нашите усилия за осигуряване на по-чиста околна среда и да се възползвате от предоставените Ви възможности!

Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"