Ръстът на инвестиционна активност в община Троян се запазва

Запазващ се ръст в инвестиционната активност в община Троян за деветте месеца на 2022 г. бе отчетена в края на септември. Увеличеният брой на издадените визи за проектиране (170 за 2021 г. – 206 за 2022 г.), както и издадените разрешения за изработване на подробни устройствени планове (86 за 2021 г. – 101 за 2022г.) показват, че повишената инвестиционна активност ще запази своя темп до края на 2022 година.

За периода са издадени 123 бр. разрешения за строеж, като от тях:

  1. За общински обекти са 7 бр.
  2. За производствени обекти – 7 бр.
  3. За обществено обслужване – 4 бр.
  4. За техническа инфраструктура на ЧЕЗ – 7 бр. и 4 бр. на мобилни оператори
  5. Фотоволтаични инсталации 32 бр.
  6. Жилищни сгради 17 бр.
  7. Реконструкции, преустройства, допълващо застрояване и други - 52 бр.

По-значимите обекти са: „Фитофарма“ ЕООД - „Склад“, „Балкантрейд” ЕООД  - „Производствена сграда за фурнировани плоскости”, „Солид – 85“ ЕООД - Търговска сграда с обществено-обслужващи функции „Ритейл парк – Троян“.

Община Троян е инвеститор в изграждането на паркинг в кв. 513, „Реконструкция на участък от ул. „Г. С. Раковски“, Обновяване на парково пространство в кв. 149, Обновяване на паркова площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение” в кв. 46, „Център за грижа за лица с различни форми на деменция”, с. Добродан и изграждане на част от ул. „Мир“.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"