Първият стипендиант на общинския фонд за подкрепа на медици започна работа

Първият успешно завършил обучението си стипендиант на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ започна работа като медицински рехабилитатор в троянската многопрофилна болница. Това съобщиха от Община Троян с уточнението, че по желание на младата жена не оповестяват името й. В момента още двама студенти по медицина получават подпомагане, като се очаква да започнат работа в близките няколко години.

Фондът, финансиран към момента със средства от общинския бюджет, е основан през 2017 г. като инструмент, чрез който да се повлияе положително върху тенденцията на застаряване и недостиг на медицински специалисти в общината. Идеята за създаването му следва модела на изпитаната в миналото практика за привличане на млади специалисти в организациите чрез отпускане на стипендия. Възможност за привличане на средства в него има и чрез дарения или чрез финансиране от публични програми и проекти.

Ежегодно управителите на двете троянски болници - общинската и белодробната - информират кмета за недостига на медицински специалисти по направления, а със средства от фонда се подпомага обучението и специализацията на лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти за нуждите на лечебните заведения на територията на общината.

Финансовото подпомагане се осъществява под формата на ежемесечни стипендии в размер на 60% от минималната работна заплата в страната, а стипендиантът се задължава да работи в някоя от двете болници в града за срок, не по-кратък от времето, през което е получавал стипендия.

Чрез прилагането на тази практика не само лечебните заведения имат възможност да привлекат дефицитни специалисти, но и младите медици получават финансова помощ за завършване на образованието си и гаранция, че ще започнат работа по специалността.

За да бъде популяризирана и разширена дейността на фонда, наскоро общинска администрация изпрати писма до ректора на Плевенския медицински университет и до директора на Медицински колеж – Плевен, с молба да съдействат за контакт със студенти, които биха желали да се реализират професионално в община Троян.

В ход е и прилагането на други мерки за кадровото обезпечаване на общината с медицински специалисти, включително предоставянето на безплатни общински жилища и парцели за строителство на желаещите да се преместят и работят в троянските болници.

Приемът на документи от страна на желаещите да се възползват от възможностите, които Фондът за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ на Община Троян осигурява, е целогодишен.

Подробна информация може да бъде открита на: https://www.troyan.bg/bg/normativni-i-strategicheski-dokumenti/pravilnik-za-organizatsiyata-i-reda-na-rabota-na-obshtinski-fond-za-podkrepa-na-profesionalnoto-razvitie-na-kadri-v-sektor-zdraveopazvane-za-obshtina-troyan

В последните няколко години механизмът на Общинските фондове работи успешно и изцяло в полза на гражданите на общината.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"