Обявление във връзка с конкурс за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД

Днес, 30.11.2021 г. се проведе първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане на управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян.

Комисията, назначена със задача да проведе конкурса, реши:

1. Допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД кандидатите:

  • Ганка П. Кукенска;
  • Пламен Д. Бойновски.

2. Не допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД кандидатите:

  • Камен Н. Спасовски;
  • Айнур Р. Кехайова.

ОБЩИНА ТРОЯН

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"