Базар за мартеници в Троян

Във връзка с предстоящия празник 1 март Община Троян организира базар за продажба на тематични стоки, който ще бъде обособен в пешеходната зона на площад „Възраждане“. Базарът ще се проведе в периода 21 февруари – 3 март. Всеки желаещ подава заявка за участие по образец в срок до 17:00 ч. на 15 февруари 2022 г. в Информационния център на Община Троян.

До участие се допускат само търговци със собствена шатра с размер 3х3 метра. Във връзка с извънредната епидемична обстановка и необходимостта от осигуряване на физическа дистанция между участниците СЕ ДОПУСКА ЗАЯВЯВАНЕ САМО НА ЕДНО МЯСТО с определените размери. Таксата за участие е в размер на 18 лв. на ден. Заплащането на таксата за участие се извършва след потвърждение на посочения от заявителя телефон.

Настаняването се извършва само в работно време от 21.02.2022 г. в присъствието на служители на Община Троян. Търговци, които не са спазили обявените условия, няма да се допускат и ще бъдат отстранявани от събитието.

Продажбата на стоки ще се разрешава само на определените от Община Троян места и при определените условия, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и указания на Министерството на здравеопазването и контролните органи.

Необходимо е осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Всеки участник е длъжен да подсигури необходимите средства за дезинфекция, съгласно утвърдените указания.

Физически или юридически лица, предлагащи закуски, дюнери, палачинки, захарен памук, пуканки, балони и други подобни, не се допускат до участие.

Съгласно българското законодателство всеки участник е длъжен да притежава касов апарат и Община Троян не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.

Повече информация търговците може да получат в Община Троян, при гл. експерт „Търговия и туризъм“ (ет. 1, стая 36, тел. 0670/68037; 0876 462 901 ).

Община Троян запазва правото си за отмяна на събитието и възстановяване на заплатената такса за участие при въвеждане на нови противоепидемични мерки от държавните органи, свързани с ограничаване събития на открито.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"