Предстоящо: Семинар за земеделски стопани ще се проведе на 14 декември в Ловеч

Стратегическият план за развитие на селските райони в Република България за периода 2023-2027 г. и изискванията при интегрирано управление на вредителите при отглеждане на земеделски култури ще бъдат представени пред земеделските стопани в Ловеч на семинар. Организатори са Националната служба за съвети в земеделието и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ловеч.

Участниците ще бъдат запознати с особено опасните и икономически важни вредители по земеделските култури и с основните изисквания на Агенцията по безопасност на храните, ще получат ценни съвети за възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Ще бъдат дискутирани още основните акценти в Стратегическия план за развитие на земеделието в селските райони в Република България за периода 2023-2027 г., като специално внимание ще бъде отделено на директните плащания и възможностите за прилагане на различни схеми и интервенции през следващата година.

Лектори ще са представители на Националната служба за съвети в земеделието – териториален областен офис – Ловеч, и на ОДБХ.

Семинарът ще се проведе на 14 декември в зала 101 на областната администрация, започва в 13 часа.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"