Шишеяд „похапва“ пластмасови бутилки в Троян

Кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ на сдружение „BG Бъди активен“ обединява градове от цялата страна за каузата „Без отпадъци”. Целта на инициативата е да привлече по атрактивен начин внимание към нуждата от разделно събиране на опаковки и да повдигне въпроса за създаване на достъпни условия за разделно събиране на пластмасови бутилки с цел повишаване нивата на рециклиране и намаляване замърсяването на околната среда.

„Шишеяд“ е голяма и атрактивна арт-инсталация за събиране на пластмасови РЕТ бутилки, изработена по проект „Партньорство за красива и чиста България“. Голямата бутилка събира 20-25 кг пластмасови бутилки или около 1000 смачкани такива.

С поставения Шишеяд общинското дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци” се присъединява към кампанията на сдружение „BG Бъди активен“ – „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“. В цялата страна, като част от тази кампания, до момента има поставени над 60 такива шишеяда, разположени в 30 различни населени места.

В Троян Шишеядът е разположен в парка до Туристическия информационен център. Гражданите ще могат да пускат в него само PVC шишета, които задължително трябва да са компресирани (смачкани). Целта е съоръжението да може да приеме по-голямо количество, което после да бъде рециклирано. На самата инсталация има специално поставена табела, показваща правилния начин, по който трябва да се третира бутилката преди да бъде пусната. Основната цел е формиране на екологосъобразен начин на живот сред населението, повишаване на културата, относно управлението на отпадъците и повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране на отпадъците.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"