Нови цени на водата в Троян през новата година

Поскъпване на водата от 1 януари 2024 г. обсъжда Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Цената за битовите абонати на територията на община Троян се предвижда да се увеличи от 2,60 лв. за куб. метър на 3,07 лева за същото количество. Това съобщи кметът Донка Михайлова на ноемврийското заседание на общинския съвет.

Спрямо съседен Ловеч и Плевен цената в Троян отново ще е по-ниска. В Ловеч тя ще се качи на 4,88 лв., а в Плевен ще стане 4,90 лева.

Окончателно решение за новите цени КЕВР ще приеме на закрито заседание на 22.12.2023 г., съобщи регулаторът след публично обсъждане, състояло се на 30 ноември.

Припомняме, че още през март 2022 г. ВиК „Стенето“ ЕООД – Троян, публикува на интернет страницата си предложение до КЕВР за одобряване на цени на В и К услуги по години за регулаторен период 2022 – 2026 год., което публикуваме по-долу:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КЕВР ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНИ НА В И К УСЛУГИ ПО ГОДИНИ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022 – 2026 ГОД.

Петък, 11 Март 2022 14:08

Публикувана в Услуги

„В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян предлага на КЕВР гр. София за одобряване следните цени на В и К услуги по години за регулаторен период 2022 - 2026 год.:

Услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

 

 

 

 

 

 

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

1.414

1.534

1.669

1.825

1.999

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0.158

0.170

0.180

0.188

0.247

3.

Пречистване на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

3.1.

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0.476

0.455

0.467

0.489

0.505

3.2.

Промишлени и други стопански потребители

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0.548

0.523

0.537

0.563

0.581

3.2.2.

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

0.810

0.775

0.795

0.833

0.860

3.2.3.

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1.105

1.056

1.084

1.135

1.172

4.

Доставяне на вода с непитейни качества

лв./куб.м

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

0.890

0.928

0.992

1.050

1.133

 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"