Още 4 троянски проекта ще разчитат на държавно финансиране

Проектиране на продължението на ул. „Минко Радковски“ след Комплекса за социални услуги в Троян е един от новите проекти. Проектиране на продължението на ул. „Минко Радковски“ след Комплекса за социални услуги в Троян е един от новите проекти.

Община Троян подготвя четири нови проектни предложения за включване в Инвестиционната програма за общински проекти, приета със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Това съобщиха от местната администрация като допълват, че новите проекти са за: изграждане на трасе за писта за летен биатлон (ролбан); проектиране на продължението на ул. „Минко Радковски“ след Комплекса за социални услуги; доизграждане на здравната служба в с. Голяма Желязна и проектиране на административната сграда на ул. „Г. С. Раковски“ за цялостното ѝ обновяване (в т. ч. подновяване на сградните инсталации, осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата - асансьор, обновяване на помещенията – мерки, за които не се предоставяше безвъзмездна финансова помощ по изпълнения през 2018 г. проект за енергийна ефективност).

Такава възможност за промяна (допълване/замяна/ промени в параметри/отпадане) на утвърдените със закона проекти е дадена с ПМС №13 от 29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г. в случаите, когато не са достигнати определените лимити за общата максимална стойност на разходите за 2024 г. по категории общини.

За Община Троян лимитът е 30 млн. лева. Предложенията за проектите трябва да бъдат отправени до министъра на финансите най-късно съответно до 1 март, до 1 юни и до 1 септември 2024 година. Народното събрание може да извършва промени в приоритетните обекти по Инвестиционната програма в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 година.

От общинската администрация припомнят, че в края на миналата година, с приемането на Закона за държавния бюджет за 2024 г., на Община Троян бяха одобрени 25 приоритетни проекта по Инвестиционната програма за общински проекти за 34 250 500 лева.

Средствата ще бъдат предоставени на Общината след сключване на споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за всеки проект, като следва да се усвоят в периода 2024-2026 година. Посоченият прогнозен бюджет за 2024 г. е в размер на 17 067 000 лева. 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"