Милкана Колчевска: Да не позволяваме да се заглуши гласът на Троян!

Вестник „Троянски глас“ озвучава общината с висока културно-информационната стойност вече цели 53 години. Този глас е с дълбоки традиции, чието начало е поставено от будните умове на нашите високоначетени предци преди повече от половин век.

Той е завет от миналото към бъдещето да се пази и насърчава духовността през поколенията. Благодарение на силната си интелектуална "закваска", „Троянски глас“ е успял да съхрани нивото си вече толкова години и днес е все така сверяващ духовните часовници на троянци.

Като гражданин не мога да приема довода, че вестникът е икономическа тежест на общината. Това не е просто вестник, а стожер на духовния тонус на общината.

Наред с новините от местния общински съвет, от страниците му винаги може да се осведомиш за последните културно-исторически новости от общината, да прочетеш интервюта със светлите троянски личности и да се докоснеш до художествения талант на утвърдени и нови троянски творци.  

Посегнат ли на „Троянски глас“, ще посегнат и на културния живот в града. Кое е наред? Читалището? Музеят? И тях ли ще ги измерваме икономически, а не културно-просветно, каквото е предназначението им. Троян винаги е бил гласовит в културно отношение и затова е съхранил до голяма степен богатите си традиции и до ден днешен.

Да не позволяваме да го заглушат заради безпросветната тирания на парите!

Милкана КОЛЧЕВСКA*

Бел. ред.: *Авторката е внучка на дългогодишния главен редактор на „Троянски глас“ Минко Колчевски

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"