Компост срещу суровини от битовия отпадък: Общинското дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД обявява нова екоинициатива

Общинското дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД за пореден път организира екоинициатива за разделно събиране и предаване на суровини от битовия отпадък за последващо рециклиране. Инициативата ще се проведе в периода 20 - 30 ноември 2023 г. и ще бъде насочена към следните суровини: пластмасови бутилки, стъклени опаковки, картон и хартия, кенчета. Кампанията цели насърчаване на все повече хора да събират разделно отпадъците от домакинствата.

Всеки включил се в инициативата и предал поне 50 кг от отделна суровина или общо от всичките в инсталациите за предварително третиране и сепариране „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, ще получи като награда 10 кг компост за наторяване на тревни площи и градинки.

В инициативата могат да се включат всички жители на община Троян.

Събраните суровини може да предавате в дружеството от 07:00 ч. до 19:00 ч., всеки делничен и почивен ден. Припомняме, че инсталациите за предварително третиране и сепариране „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД се намират в местността „Троянско поле“. За повече информация: 0895856860.

ОБЩИНА ТРОЯН

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"