Акция "Зима" стартира от 15 ноември в цялата страна

Акцията се провежда за 29-та година по инициатива на Съюза на българските автомобилисти (СБА) в партньорство с МВР - Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“, Българския Червен кръст и СБА на централно и териториално ниво. През последните години в партньорството се присъединиха Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

От 15 ноември до 14 декември 2023 г. на територията на страната ще се проведе традиционната акция „Зима“.

През последните 8 години акцията се провежда в три кампании, които и тази година са със следните акценти:

От 15 до 24 ноември – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС. Планира се съвместно с органите на местната власт извършването на проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

Контролът в този период ще бъде насочен към:

 - спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

- недопускане на движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване

- недопускане на движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка

- недопускане на движение на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;

- недопускане на движение през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;

- недопускане на управление на велосипеди по магистралните пътища.

Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ стартира от 25 ноември и продължава до 4 декември. Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.

Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

- Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.

- Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци)

- Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

-   Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

Ще бъде отбелязан и Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който тази година е на 19 ноември (неделя).

Кампанията „Безопасно шофиране през зимата“ е планирана  за периода 5 декември – 14 декември. Тя е насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и на осветителните системи.

От Пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:

- да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

- да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;

- да се движат с изправна стъклопочистваща система.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение.

По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.

По време на акция „Зима“ през 2022 г. на територията на област Ловеч са проверени близо 4000 ППС.

Констатирани са общо 65 неизправности по превозните средства: 16 случая на неизправности по осветителните системи и сигнализацията, 8 случая на управление на ППС с разкъсани или износени гуми, 2 случая на неизправности на велосипеди и 39 други. Пътните полицаи са съставили 16 акта и 91 глоби с фиш по ЗДвП. Взето е отношение и спрямо 10 водачи на ПС с животинска тяга, като са им съставени 8 акта и 2 глоби с фиш. С глоба с фиш в рамките на акцията са били санкционирани и 28 пешеходци.

Статистиката на ОДМВР-Ловеч показва, че в периода от 01.11.2022 г. до 31.12.2022 г. на територията на областта са регистрирани 109 пътнотранспортни произшествия, от които 36 тежки с 6 загинали и 49 ранени.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"