В усложнена обстановка, с прекъсване на електроподаването и обилен снеговалеж започна зимата в Троян

По план, след встъпване в длъжност на кметовете на всички населени места на територията на община Троян, се проведе годишната среща за готовността за зимния сезон, поддръжката на пътищата и реакциите при възникване на извънредни ситуации. На срещата, насрочена от кмета на община Троян Донка Михайлова, присъстваха всички отговорни лица и институции.

При първия обилен снеговалеж обаче обстановката в общината бе много тежка. Почти във всички части на общината имаше прекъсване на електрозахранването, свикван бе и кризисният щаб. 27 ноември бе обявен за неприсъствен в училищата на територията на общината. Блокирана беше общинската пътна мрежа, най-вече поради паднали дървета и скъсани кабелни проводници. Най-тежкият проблем се оказа отново темата с електричеството. И към настоящия момент (ранния следобед на понеделник, 27 ноември) има проблеми с тротоарите и с нападали клони по тях. От сутринта започна ръчното им почистване от служители на ОП „Комунални услуги“. Все още в някои части от общината електричеството не е възстановено.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО В ОБЩИНАТА? Припомняме, че на територията на община Троян има пътна и улична мрежа, като пътищата са както републикански, така и общински, и се поддържат от различни администрации (ОПУ-Ловеч и Община Троян са отговорните лица).

За поддържането на общинската пътна мрежа отговаря фирма „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч, с която Община Троян за пръв път работи, класирана на първо място след провеждане на необходимата по Закона за обществените поръчки процедура. Договорът за „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Троян за зимен експлоатационен сезон 2023-2024 г.“ е на стойност 420 000 лв. и включва поддържане на общинските пътища, както следва: Балабанско - Терзийско, с. Балканец, Бели Осъм – Чифлик, Белиш – Маргатина, Добродан – Врабево, Горно Трапе, Гумощник, Калейца, Ломец, Орешак – Черни Осъм, Старо село – Голяма Желязна, мах. Длъжковска, мах. Райковска и Дрянска, мах. Попишка. Фирмата разполага с 5 бр. снегопочистваща техника, оборудвани с гребла и пясъкоразпръсквачи.

За снегопочистването в населените места от община Троян, по обществена поръчка „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места от община Троян през периода 2023-2024 г.“ са сключени следните договори: за с. Борима със ЗП Красимир Василев, с. Врабево – със ЗП Красимир Кръстев, с. Дебнево – КООПЕРАЦИЯ „ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“, с. Калейца – „АГРОТЕХНИКА – ТРОЯН” АД, с. Орешак – „АГРОТЕХНИКА – ТРОЯН” АД, с. Шипково – Богдан Пелтешки, с. Старо село и с. Голяма Желязна – ЗП Тодор Петков, ТК Беклемето – „Сима“ ЕООД, като за уличната мрежа в населените места: Балабанско, Балканец, Белиш, Горно Трапе, Гумощник, Добродан, Дълбок дол, Ломец, Патрешко, Терзийско, Чифлик и мах. Баба Стана ще работи „Агротехника“ АД. За уличната мрежа в града отговаря ОП „Комунални услуги“, като предприятието разполага с 6 снегопочистващи машини и една машина за сол. Към момента на склад има 150 т. сол и 2 т. калциев хлорид, като предстои доставка на допълнителни количества. Селата Бели Осъм и Черни Осъм извършват снегопочистването на улиците със своя техника.

Областно пътно управление също има сключен договор с фирма „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Машините за снегопочистване и поддържане са разположени на три пункта. Към средата на месец ноември наличностите от сол са на 50 %, а доставеният пясък около 30%, като предстоят нови доставки. И кметът Михайлова, и Стоян Пеловски (старши специалист пътен участък в РПС – Троян, към ОПУ - Ловеч), изразиха тревогите си, че фирмата за пръв път ще работи на територията на община Троян и въпреки че с екипите се правиха обходи на терени за опознаване на територията, за която отговарят, притесненията се потвърдиха.

В градската част, част от републиканската пътна мрежа, намеренията са през настоящия зимен сезон да се работи основно със сол, което е и искането на Община Троян от години. Това ще спомогне за решаване на няколко проблема – задръстването на шахтите с пясък, запрашаването след топенето на снега и намаляване ресурса, който трябва да се вложи за почистване на натрупаните количества пясък след края на зимния сезон.

Припомняме, че изискванията за почистване и поддържане на пътната мрежа са посочени в Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ (Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата). Пътищата следва да бъдат в състояние за преминаване при зимни условия и допустимата снежна настилка е до 5 см. Припомняме още, че грижата за почистване на тротоарите, прилежащи към търговски обекти и жилища, е на собствениците/ползвателите. Общинското предприятие „Комунални услуги“ разполага с 3 машини за почистване на тротоари, с които приоритетно се работи в районите на учебни заведения, пешеходни зони и пр.

Източник: Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"