Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Троян за 2024 година

Уважаеми съграждани,

Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на община Троян.

На свое заседание през месец февруари, Общинският съвет ще разгледа проекта на бюджет на Община Троян за 2024 г. По традиция това става след проведено обществено обсъждане с гражданите.

Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджета на община Троян.

Отправяме покана към Вас заедно да обсъдим основните показатели на отчета за изпълнение на бюджета за 2023 година и проекта на бюджет 2024 година, преди внасянето им в Общинския съвет.

Материалите по проекта на бюджет за 2024 г. ще бъдат публикувани на сайта на Общината www.troyan.bg. на 24.01.2024 година.

Публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2023 година и на проектобюджета за 2024 г. ще се проведе на 25 януари 2024 година от 17.30 часа в салона на Община Троян.                          

Инж. Петко Пенков                                                      Донка Михайлова

Председател на ОбС                                                    Кмет на Община Троян         

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"