Започват обществени обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции

Центърът за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания с капацитет 15 потребители ще бъде изграден в сградата на пансиона към закритото училище във Врабево. Центърът за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания с капацитет 15 потребители ще бъде изграден в сградата на пансиона към закритото училище във Врабево. Фейсбук/Донка Михайлова

Два от одобрените проекти са на Община Троян - ,,Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на река ,,Осъм” и нейните притоци” и ,,Създаване на Център за резидентна грижа на лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян”.

Екипът на Областен информационен център – Ловеч, част от звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен регион (СЗР), ще проведе в периода 20 – 26 февруари публични обсъждания на концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) от област Ловеч, които са преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост (АСД). Общо пет са концепциите, целящи с европейско финансиране да се постигне устойчиво социално-икономическо развитие на включените в проектните идеи общини от област Ловеч, което ще рефлектира върху подобряване качеството на живот на населението.

Стратегия ,,Единно здраве за Северозападен регион” е с водещ кандидат Медицинския университет в Плевен и 27 партньори, между които и общините Ловеч, Троян и Тетевен. Община Ловеч е водеща за две концепции: ,,Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход за развитие” и ,,Намаляване замърсяването на въздуха в община Ловеч, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда”.

Сред одобрените концепции са и два проекта на община Троян: ,,Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на река ,,Осъм” и нейните притоци” и ,,Създаване на Център за резидентна грижа на лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян”.

Заинтересованите страни и местните общности ще могат да се запознаят подробно с планираните дейности от презентациите (по-долу), да зададат въпросите, които ги вълнуват, да дадат своя глас ,,за” или ,,против” дадена концепция, своите препоръки и мнения по различните инвестиции, както и да се включат в предвидените събития за обществените обсъждания при следния график:

     Ловеч, зала Общински съвет – Ловеч – Комбинирана концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“, с водещ кандидат Медицински университет–Плевен: 20 февруари 2024 г., вторник, от 17,00 ч.; 

     Ловеч, зала Общински съвет – Ловеч – Концепция „Намаляване на замърсяването на въздуха в община Ловеч, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“, с кандидат Община Ловеч – 21 февруари 2024 г., сряда, от 10,00 ч.;

     Ловеч, зала Общински съвет – Ловеч – Комбинирана концепция „Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход на развитие“, с водещ кандидат Община Ловеч – 21 февруари 2024 г., сряда, от 10,30 ч.;

     Ловеч, зала Общински съвет – Ловеч – Комбинирана концепция „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. Осъм и нейните притоци“, с водещ кандидат Община Троян – 21 февруари 2024 г., сряда, от 11,00 ч.;

     Троян, зала Община Троян – Комбинирана концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“, с водещ кандидат Медицински университет–Плевен – 22 февруари 2024 г., четвъртък, от 17,30 ч.;

     Троян, зала Община Троян – Комбинирана концепция „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. Осъм и нейните притоци“, с водещ кандидат Община Троян – 22 февруари 2024 г., четвъртък, от 18,00 ч.;

     Троян, зала Община Троян – Комбинирана концепция „Създаване на център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян“, с водещ кандидат Община Троян – 22 февруари 2024 г. , четвъртък, от 18:30 ч.;

     Летница, зала Община Летница  –  Комбинирана концепция „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. Осъм и нейните притоци“, с водещ кандидат Община Троян – 23 февруари 2024 г., петък, от 11,00 ч.;

     Тетевен, зала Община Тетевен – Комбинирана концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“, с водещ кандидат Медицински университет–Плевен – 26 февруари 2024 г., понеделник, от 11,00 часа.

 

  • „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“:

Прецентация:https://docs.google.com/presentation/d/1FvGNkd0JVXlQl7k6n37StuUfLmojyFe3YP8tBFISXgI/edit?usp=sharing

Анкета:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_6HpIE8seegLeiUmPP9Rl15cdNcyHCcJHYyUR3YkyZtsjug/viewform?usp=pp_url297

  • „Намаляване на замърсяването на въздуха в община Ловеч, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“:

Прецентация:https://docs.google.com/presentation/d/1vXD_nENDWQhDCNdhWH1giyy08uIghM_jYCQ2spOrCTc/edit?usp=sharing

Анкета:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIDPIA-LNq2PdaEDPudfU8EDTHM5qJ9vL6WebcV4XwNl8Bug/viewform?usp=pp_url&entry.1115526967=%D0%94%D0%90

  • „Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход на развитие“:

Прецентация:https://docs.google.com/presentation/d/1Xw5pBz96mavLS9Ri0pEaRFZK7xD1mWkypujEU1U7bf4/edit?usp=sharing

Анкета:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyfvjFsbC6jruCsABXbznbYIDhLcx4tNsP04J-TPTK8yR-2A/viewform?usp=pp_url

  • „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. „Осъм“ и нейните притоци:

Прецентация:https://docs.google.com/presentation/d/1ujQUIY1gY4WCWf-1Ax2FeIxrcc9n-4gYVWo5wK63xXA/edit?usp=sharing

Анкета:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRJFT9klHfUv1LX3QogItubxac7lk2sKB5pU6F-s-0OGxggQ/viewform?usp=pp_url

  • „Създаване на център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян“:

Прецентация:https://docs.google.com/presentation/d/1tnMIcx48bRWRmzEMKP4zDeB9e0eu5SE8aSCiQkIVS9Y/edit?usp=sharing

Анкета:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGOB9ZvYJnd5o2k5FB4tfFhOdiQ5gS- bOPkhXSqOWcIKPY4A/viewform?usp=pp_url

Източник: ОИЦ - Ловеч

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"