Какво предвижда проектът за реконструкция на централната градска зона в Троян?

Площад "Възраждане" Площад "Възраждане"

Детайли по този проект бяха уточнени на среща между експерти от общинската администрация и проектанти от „НОВИЗА“ ЕООД, а повече информация за предстоящото обновяване на пространството, включващо площад „Възраждане“ и част от улица „Васил Левски“, даде инж. Николай Хитров на редовната пресконференция на кмета Донка Михайлова.

„С реконструкцията на централна градска зона се цели реновиране на настилката, стъпалата, бордюрите, зелените площи, осветлението и водните обекти на площада, като се запази визията му по отношение на геометричното решение, материалите, пластичните елементи, наклоните и нивата на терена“, каза шефът на дирекция „Устройство на територията“ в Община Троян като уточни, че проектът дава решение и за обогатяване на площадното пространство.

Така орнаментите, растерът и материалите на керамичната настилка ще се запазят, но ще се включи нов елемент от клинкерни плочи, изобразяващ националната шевица и отбелязващ важни зони в площадното пространство. С червени керамични плочи ще се маркират всички подходи към площада, както и фокусните точки – входове на музея, читалището и др. При подмяната на настилката на стъпалата и бордюрите ще се използват термолющени гранитни плочи.

Около зелените острови на площада ще се монтират модулни пейки с възможност за бърз демонтаж. Това ще позволява промяна на екстериорното обзавеждане, съобразно провежданите събития на площада (временни изложби, прожекции, панаири и др.), като ще се подобри многофункционалността на площадното пространство. По периметъра на северната зона около фонтана се предвижда да се монтира стационарна дървена пергола с пейки с дизайн, идентичен на модулните. Сега съществуващите пейки ще бъдат заменени с нови – дървени с облегалка, а растителността ще се запази, като ще се добави нов зелен остров и допълнителни храстови групи и цветя.

Фонтанът и водната каскада ще се реконструират, като ще се намали обемът на водната площ, за да се намалят разходите при експлоатация и да се повиши безопасността. Ще бъде извършена реставрация на каменната облицовка и ще се изпълни нова хидроизолация. Предвижда се създаването на възможност за преминаване над водата в зоната на водната каскада  чрез две пътеки с метална конструкция, покрити с декинг.

Проектното решение запазва съществуващото отводняване на повърхностните води. В унисон с предложеното архитектурно решение на няколко места ще бъдат изместени единствено отводнителните решетки. Планиран е и ремонт на водоснабдителната мрежа с добавяне на поливна система.

За зоната на площада се планира и монтаж на нови паркови осветители с LED светлоизточник, които да позволяват осветяване на цялото пространство и подходите към него. На двата съществуващи пилона ще се монтират LED прожектори. За реализиране на светлинни сцени във фонтана и водната каскада се предвижда вграждане в пода на безопасни LED тела, групирани в конфигурации, които могат да реализират различни цветови схеми на осветление.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"