Общество

Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива в света.
Като казахме „А“, ще стигнем ли до „Я“? Съгласно данните от подадените през 2020 г. декларации по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ), 29 български общини…
С оглед на засиления обществен интерес и разпространяващите се неверни твърдения по отношение на проведения конкурс за управител на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата (НИХЗИ) – Орешак ЕООД, като председател на комисията съм длъжна да заявя най-отговорно,
Община Троян започна строителни дейности по проект за обновяване на площи за обществено ползване, финансиран по Програмата за развитие на селските райони. Проектът включва два обекта в града - обновяване на градинката пред Информационно-културния център (ИКЦ) и изграждане на парк…
Тази година в международното изследване PISA -
Със средствата ще бъдат създадени зони за отдих в три села и две училища в общината
Това заявява главният изпълнителен директор на „Лидл България“ пред
В края на заседанието от февруарската си сесия Общинският съвет в Троян с
На вниманието на децата и учениците

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"