Общество

Почти една четвърт от анкетираните над 81% от родителите на децата от предучилищна и училищна възраст в Ловешка област са изразили съгласие децата на бъдат изследвани с антигенни тестове. Това съобщи в петък, 12 февруари, началникът на Регионалното управление на…
В Троян се провежда планово измерване на основните показатели за качество на атмосферния въздух. Мобилната автоматична станция, която е под контрола на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Плевен, измерва концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден…
Специализиран сензорен кабинет за психо-социална рехабилитация ще бъде изграден в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян. Ресурсни учители, психолози и педагогически съветник ще работят в него с децата и учениците със специални образователни потребности.
Инспекторите от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) –Ловеч, са извършили 30 насочени проверки на обекти с обществено предназначение в градовете Ловеч и Троян и в няколко села от областта във връзка със спазването на заповедите на министъра на здравеопазването.
 25 заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) са постъпили в Община Троян през 2020 г., сочат данните от годишния доклад на местната администрация по темата. Техният брой се е увеличил над два пъти спрямо 2019 г., когато…
Към декември м.г. пенсионерите в областта са били 43 911 - 25 671 жени и 18 240 мъже През периода от 1 януари до 31 декември 2020 г. в Териториалното поделение на НОИ в Ловеч са подадени 5 812 заявления…
Професионалната приемна грижа в област Ловеч за общините Ловеч, Троян и Тетевен – партньори по проект „Приеми ме 2015“, продължава до края на календарната 2021 г. Трите общини подписаха споразумения за партньорство с Агенцията за социално подпомагане.
Страница 8 от 8

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"