Община Троян търси счетоводител

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

На основание на Заповед № 118 от 04.02.2022 година на Кмета на Община Троян

О Б Я В Я В А

Работно място за длъжността „Счетоводител“ към Общинска администрация - гр. Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване. 

 1. I. Изисквания:
 • минимална образователна степен – Професионален бакалавър по …;
 • професионален опит – не се изисква;
 • професионална област – икономическа специалност;
 • компютърна компетентност.
 1. II. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление;           
 • автобиография ;
 • копие на диплома за завършено образование;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 • документ за придобита компютърна компетентност.

Основната цел на длъжността е окомлектоване на документи за плащане и изготвяне на платежни документи, счетоводна отчетност на задълженията към доставчици по аналитични партиди, счетоводна отчетност на поети и реализирани ангажименти по сключени договори, счетоводна аналитична отчетност на всички предоставени социални услуги от Община Троян и други, свързани със счетоводната отчетност на първостепенния разпоредител – Община Троян.

Кандидатите могат да се запознаят  с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр. Троян.

С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите, произтичащи от длъжностната характеристика.

Документите се приемат от 09.02.2022 година до 18.02.2022 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"