Община Троян въвежда система за разделно събиране на хартия, метал, стъкло и пластмаса

Община Троян въвежда система за разделно събиране на хартия, метал, стъкло и пластмаса Снимка: Община Троян

Община Троян предприема поредна стъпка към разширяване на възможностите за екологично третиране на отпадъците като въвежда система за разделно събиране на  хартия, метал, стъкло и пластмаса. Въвеждането на системата започва с поставяне на 95 цветни стикера върху контейнерите от тип “бобър” по уличната мрежа.

От общинската администрация обръщат специално внимание на гражданите, че в обозначените 95 съда могат да се изхвърлят само:

  • Хартия: вестници, списания, кутии и кашони, картони и хартиени листи;
  • Метал: метални съдове и предмети, кенчета, консервни кутии, капачки от буркани;
  • Стъкло: счупена посуда, стъклени бутилки и буркани, кутии от козметични продукти. Всички видове стъклени опаковки.
  • Пластмаса: пластмасови бутилки и туби, кофички, полиетиленови торбички и найлони.

От администрацията припомнят, че функциониращата до момента система за разделно събиране на отпадъците на територията на община Троян, включва:

  • Разделно събиране на „зелените”, биоразградими отпадъци.
  • Разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали (разделно събрани и третирани от организации по оползотворяване).
  • Разделно събиране на излезли от употреба акумулатори и батерии (разделно събрани и третирани от организации по оползотворяване).
  • Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
  • Разделно събиране на излезли от употреба гуми.

Така събраните отпадъци ще бъдат транспортирани разделно и предавани за вторична преработка.

Община Троян призовава гражданите да бъдат отговорни и да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци и се надява, че подобно на много други еко-инициативи, настоящата също ще намери широк отклик сред троянци.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"