Пенливото вино на новаторски проекти

Винената култура често се свързва с живописни лозя, разположени в региони като Бордо, долината Напа или Тоскана. През последните години обаче светът стана свидетел на интересна промяна в пейзажа на производството и оценяването на виното. Една такава интригуваща промяна е появата на винена култура в региони, които преди това не са били считани за традиционни производители на вино. Проект „Открий го! Местното вино“, иницииран от Местна инициативна група (МИГ) „Троян, Априлци, Угърчин“, провокира с нетрадиционния си подход български и румънски общности, които до момента смятаха, че нямат „нищо общо с виното“.

На заключителна конференция, проведена на 30 август 2023 г в зала „Форум“ на Народно читалище „Наука – 1870 г“, гр. Троян, екипът на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ запозна троянската общественост с резултатите на проект „Открий го! Местното вино“. На срещата бяха обсъдени и следващи стъпки за постигане на устойчивост на проекта и бяха споделени препоръки и идеи за нови проекти.

Трансграничният проект, осъществен в партньорство с още две Местни инициативни групи от България и четири от Румъния - МИГ „Девня – Аксаково“; МИГ „Перущица – Родопи, МИГ „Colinele Recasului“, МИГ „Tecuci“, МИГ „Panciu“, МИГ „Napoca Porolissum“, постигна своите очаквани резултати и предизвика неочаквани (положителни!) ефекти в общностите на партньорските общини. Целите на проект „Открий го! Местно вино“ са многоспекърни и те най-общо са насочени към популяризиране на местните характеристики, традициите и културата на териториите на партньорите, стимулиране на туризма и местното развитие, през призмата на винопроизводството (където има такова) и винената култура.

Координаторът на проекта Мая Кръстева представи пред участниците в конференцията широкия спектър от дейности, свързани със създаване на съвместни продукти, целящи развитие на партньорските територии. Тя обърна внимание на факта, че голяма част от включените в проекта територии от България и Румъния не са традиционно известни с лозарство и винопроизводство, но добавянето на нови културни и туристически продукти към техния профил ще даде нови възможности за тях. Ползите от разработените по проекта съвместни продукти тепърва ще стават ясни, а продуктите са:

-      Илюстрован каталог (съдържащ и винена карта) на български и английски език за местните вина от областите на всички партньори - информация относно видове лозя и вина и производството на вино, разкази и истории, свързани с вината, история, традиции и обичаи и др. Информацията е събирана посредством извършените по проекта проучвания и анализи за всички територии на българските и румънски партньори;

-      Винен маршрут – туристическа карта, предлагаща посещения във винарни, дегустация на вино, винени фестивали, възможности за настаняване, местни културни забележителности и др;

-      Маркетингова стратегия за популяризиране на регионите чрез местните вина и по-доброто им позициониране на пазара;

-      Платформа (мобилно приложение) за популяризиране на местните вина. Приложението съдържа информацията от каталога, туристическата карта (с местата за посещение – винарни, ресторанти, исторически, културни и природни забележителности, предлагани асортименти вина, цени и пр.) и други материали, създадени  по проекта;

-      Документален филм за Фестивалите на виното, проведени на територията на партньорите. Целта на филма е показване на уникалните характеристики и богатства на включените в проекта територии, за повишаване на тяхната привлекателност пред българския и чуждестранния турист. Във фокуса на филма е и проведеният през юли т.г. Фестивал на виното в Орешак. „Фестивал на виното в царството на ракията“ (както бе наречен в статия на регионална медия) успя да преодолее местния скептицизъм и създаде новооткрит интерес към събития на винената култура, нов културен продукт, нови почитатели, нова публика, нови очаквания.

За региона на Троян, Априлци, Угърчин, традиционно известен с хубава храна, чиста природа, богат културен и туристически ресурс, проект „Открий го! Местното вино“ допринесе за ново културно сливане. Проектът разкри, че винената култура не е свързана само с производството на вино, но и с насърчаването на чувството за общност и културен обмен. Утвърди се, надяваме се, един нов фестивал, посветен на виното, изкуството и храната, който може да се превърне в нова фокусна точка за жителите и туристите на Троян и региона, създавайки жизнена и приобщаваща атмосфера. Както и повод за нови наздравици!

***

Основна цел на Проект № BG06RDNP001-19.355-0013: „Открий го! Местно вино“: Представяне на винопроизводството и винената култура на териториите на партньорите по проекта за повишаване на тяхната разпознаваемост и привлекателност на национално и международно ниво.

Бенефициент: МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“; Партньори: МИГ „Девня - Аксаково“, МИГ „Перущица - Родопи“

Обща стойност на проекта и стойност на безвъзмездната финансова помощ: 568 038.99 лева

Европейско финансиране: 511,235.09 лева  Национално финансиране: 56,803.90 лева

Обща стойност на проекта на партньора (МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“) и стойност на безвъзмездната финансова помощ: 192,570.76 лева

Начална дата на проекта: 14.03.2022 г.  Крайна дата на проекта: срок 14.09.2023 г.

На снимките в галерията: Моменти от Фестивала на виното в с. Орешак, юли 2023 година.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"