Община Троян за поредна година регистрира ръст на туристите и на нощувките

Тенденциите за устойчиво увеличение на броя туристи и на реализираните нощувки на територията на община Троян се запазват и през 2023 г., отчита местната администрация. Според окончателните годишни данни 6,91% е ръстът на туристите, а 5,88% - ръстът на нощувките. През 2024 г. очакванията са тенденциите да се запазят.

Основният туристопоток на територията на общината е концентриран в пет населени места – гр. Троян и селата Чифлик, Бели Осъм, Орешак и Шипково. Преобладаващата част от посетителите са в активна, трудоспособна възраст, в диапазона 30-59 години. Средният престой през изминалата година е 2,16 нощувки (уикенд туризъм). Данните сочат, че основната част от нощувките при чуждестранните посетители са реализирани в обекти с категории 3 и 4 звезди.

На предстоящото заседание на Общинския съвет (22 февруари) предстои да бъде внесен проект на програмата за развитие на туризма в общината през 2024 година. Целта на програмата е утвърждаване на община Троян като предпочитана туристическа дестинация за целогодишен туризъм, с характерна идентичност, чрез ефективно използване и опазване на местния природен и културно-исторически потенциал, част от Старопланинския туристически район.

Усилията на общинската администрация за активно рекламиране и популяризиране на дестинацията продължават, като през настоящата година експертите ще работят по 4 основни приоритета: „Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма”, „Участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в община Троян”, „Популяризиране на туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и изложения”, „Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти”.

Сред дейностите, залегнали в тези приоритети, са: изрисуване на бетонни стени в централната градска част; внедряване на „зелени практики“ в туристическата инфраструктура; поддръжка на туристическата инфраструктура; поддръжка на туристически пътеки; дейности по организиране и провеждане на „Българският фестивал на сливата – 2024 г.”; организиране и провеждане на Рок събитие - 2024 г.; съфинансиране  на „Празник на билките, планината и туризма - 2024 г.”; съорганизиране на фестивал „Здравей, здраве - 2024 г.”; популяризиране на туристическия потенциал на община Троян; популяризиране на „зелени практики“ на хотелиерите в община Троян; издаване на рекламни материали; изработка на концепция за кандидатстване по програмата на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища” с троянската керамика и други.

Финансирането на дейностите ще се реализира със средства от туристическия данък. Средствата за финансовото осигуряване на Програмата за развитие на туризма в Община Троян през 2024 г. са в размер на 113 170 лв., от които: туристически данък за 2023 г. – 96 795 лв., преходен остатък от туристически данък за 2022 г. – 16 375 лева.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"