Само фермерски пазар и в Троян до 4 април

От 17 март до 4 април в Троян се забранява провеждането на пазара за промишлени стоки (т. нар. „четвъртъчен битак“), а се възстановява фермерският пазар.

Забраната се въвежда със заповед на управителя на „Общински пазари“ ЕООД, Росен Веселинов, издадена въз основа на заповед № РД-01-57/15.03.2021 г. на РЗИ – Ловеч за налагане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на областта.

Движението на фермерския пазар в четвъртък в Троян ще се организира еднопосочно; посетителите задължително трябва да са с маски и да използват дезинфектант. Търговците, освен маски, се задължават да носят и ръкавици.

Служителите на „Общински пазари“ стриктно ще следят за спазване на дистанция от поне 1,5 метра и няма да допускат струпвания на хора. Засилени проверки за нарушения на противоепидемичните мерки ще извършват Регионалната здравна инспекция – Ловеч и останалите оторизирани органи.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"