Местните данъци и такси в община Троян няма да бъдат увеличавани и през 2024 г.

Основен акцент в данъчната и финансовата политика на Община Троян както и досега е увеличаването на събираемостта на данъците и таксите, разширяване на облагаемата база чрез въвеждане на нови обекти в експлоатация, както и оптимизиране на разходите.

От общинската администрация припомниха, че от 2011 г. до момента не е предлагано нарастване на имуществените данъци; през 2012 г. Община Троян намали данъка върху превозните средства с около 14%; през 2013 и 2015 г. намали патентния данък; за 2017 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г. е намален данъкът на такситата (за последните три години разликата е финансирана от държавния бюджет).

В резултат на това данъците в община Троян са значително по-ниски от средните за страната. За последните 12 години е увеличавана няколко пъти единствено такса „смет“ при крайна невъзможност за балансиране на план-сметка и такса „Чистота” - при ръст на минималната работна заплата и на цените на горивата.

„Задържането на местните данъци и такси е възможен начин да окажем подкрепа на хората. Това обаче поставя Общината в сложна ситуация и означава, че разполагаемите средства за дейности и такса битови отпадъци, в условия на чувствителен ръст на минималните работни заплати, ръст на цени за горива, строителни материали и др. издръжка и инфлация, реално намаляват.“ Това каза кметът на Троян Донка Михайлова пред журналисти на 7 декември и добави, че Общината ще търси средства за развитие от нарастване на събираемостта (в момента тя е с около 10% по-висока от средната за страната), европейски средства за инвестиции и финансиране от държавния бюджет за публични инвестиции в общината.

„Запазването на местните данъци и такси през 2024 година ще позволи спокойно планиране на инвестиции и разходи както от страна на гражданите, така и от страна на бизнеса“, отбеляза в заключение Михайлова.

 

 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"