В ИПЖЗ-Троян български и чуждестранни специалисти разискваха екопроблеми на земеделието

Над 130 гости от страната и чужбина посрещна Институтът по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) в Троян като домакин на традиционната научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин“. Тазгодишното, 27-мо, издание на форума се проведе на 16 и 17 май под патронажа министъра на земеделието, а темата му бе „Екологични проблеми на планинското земеделие“.

Конференцията беше открита от директора на ИПЖЗ – проф. д-р Диян Георгиев. Той представи целта й, участниците в деловата й работа и официалните лица - проф. д-р Виолета Божанова - председател на Селскостопанската академия в София, и д-р Деница Динчева - директор на дирекция "Животновъдство" в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), които отправиха приветствия към делегатите. Поздравителен адрес към учените бяха изпратили и от ръководството на Стопанската академия в Свищов.

Деловата работа на конференцията протече под формата на представяне и разисквания по доклади и постери в пет тематични направления („Животновъдство”, „Фуражно производство, ливадарство”, „Трайни насаждения”, „Общо земеделие” и „Преработка на растениевъдна и животновъдна продукция“), като през двата дни бяха обсъдени над 40 доклада и повече от 180 постера.

На снимките в галерията:

Институтът по планинско животновъдство и земеделие в Троян е част от структурата на Селскостопанската академия – София.

Директорът на ИПЖЗ – проф. д-р Диян Георгиев представи участниците в 27-ата научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2024“.

В двудневния форум се включиха специалисти и научни работници от България, Сърбия, Румъния, Турция, Китай, Украйна, Таджикистан.

С приветствие към участниците в конференцията се обърна председателят на Селскостопанската академия – проф. д-р Виолета Божанова.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"