В недостроената поликлиника започва изграждането на два центъра за социални услуги

Кметът на община Троян Донка Михайлова и ръководителят на Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) Цветан Спасов днес, 28 юни, дадоха официален старт на два проекта, благодарение на които в част от недостроената поликлиника ще бъдат разкрити две нови социални услуги.

Единият проект предвижда изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за подкрепа на лица с увреждания (вкл. с тежки множествени увреждания) с капацитет 30 места, който ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, както и заместваща грижа – една нова услуга, която започва да се утвърждава и в нашата страна.

Центърът ще бъде разположен на първия етаж в блок „Г“ на т. нар. „недостроена поликлиника“. Проектът, чийто бюджет е почти един милион лева (999 227 лв.), предвижда: изграждане на основни и спомагателни помещения, на пространства за отдих и групова работа; доставка на обзавеждане и оборудване за създадената социална инфраструктура; осигуряване на транспортни средства за мобилните услуги; подбор и наемане на персонал и др.

Проектът, чийто ръководител е ресорният заместник-кмет Розалина Русенова, трябва приключи до 10 март 2023 година.

Другият проект е Център за грижа за лица с умствена изостаналост, който ще бъде изграден на втория етаж в същата секция на недовършената сграда. Той е на стойност 554 952 лв. и се изпълнява по оперативна програма „Региони в растеж“. По проекта се предвижда изпълнение на строително-ремонтни дейности, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

Центърът ще е с капацитет 15 места като ще бъдат обособени 7 спални помещения със санитарни възли, дневна, трапезария с кухненски бокс, стая за персонала. В дворното пространство ще бъдат организирани зони за отдих и контакти с беседка, за занимания на открито и за градинарство. За осигуряване на достъп ще бъде монтиран асансьор.

Проектът е със срок на изпълнение 19 юни 2022 г., а негов ръководител е инж. Полина Павлова от общинската администрация.

Освен че ще предоставят качествени грижи на нуждаещи се граждани от община Троян и ще окажат подкрепа на техните семейства, с изграждането на двата центъра ще бъде завършен сектор „Г“ на недостроената сграда. Какво обаче ще се случи с останала част от нея?

Идеята на Общината е тя да се превърне в цялостен социален комплекс. По тази тема вече са водени разговори с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и се обмисля преместване на Дирекция „Социално подпомагане“ и останалите социални служби като следващата стъпка към обособяване на сградата в социално звено. Това обясни Донка Михайлова и добави, че разговорите с МТСП ще продължат, а според предварителни разчети средствата, необходими за изграждане на комплекса, могат да бъдат включени в бюджета на Министерството на труда още следващата година.

„В същото време трябва да подчертаем и това, че Община Троян също има ангажимент към услугата, който се изразява в изграждането на съпътстващата инфраструктура – паркинг, улица и подземната комуникация, които обезпечават нормалното функциониране на сградата“, каза в заключение кметът Михайлова и сериозно подхрани надеждата, че след три десетилетия недостроената сграда на поликлиниката най-после ще бъде завършена и ще се използва от хората на Троян. Защото, както подчерта в приветствието си и ръководителят на Управляващия орган на ОПРЧР Цветан Спасов, с добре изградената си социална инфраструктура „Община Троян е една от най-социалните общини в България“.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"