Обяви

О Б Щ И Н А Т Р О Я Н На основание Заповед №165/ 04.02.2021 год. на кмета на община Троян О Б Я В Я В А: конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на…
Страница 4 от 4

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"