Нова система по оповестяване за опасност внедряват в общините

Обучение по внедряване на нова система по оповестяване се проведе на 16 август в областна администрация - Ловеч, съобщиха оттам. Представители на дирекция „Комуникации и информационни системи“ към МВР запознаха с нея служители в дежурните части на областния и общинските съвети за сигурност, служители по отбранително-мобилизационна подготовка и IT администратори. Става дума за разработено специализирано географско приложение за предаване/приемане на оповестителни сигнали за различни видове опасност. Информационната система дава възможност за визуализиране върху географска среда на оповестителните сигнали, включително и звукова сигнализация.

Целта е да се замени физически и морално остарялата Автоматизирана система за оповестяване, разработена на база Технически комплекс за оповестяване (АСО-ТКО) през средата на 70-те години на миналия век, без да се снемат от експлоатация сиренните системи към ТКО.

Обхватът на системата е до общински административен център, като за преносна среда се ползва интернет.

Предстои внедряване на системата в дежурните части на областната и общинските администрации като, както информира областният управител инж. Светослав Славчев, се предвижда проверка на процеса по оповестяване от областната администрация в съответните общини два пъти в месеца. Впоследствие ще бъде проведено и теренно занятие.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"