В ИПЖЗ-Троян беше открита научната конференция с международно участие „Екомаунтин-2023“

За 26-ти път Институтът по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) събра в Троян елита на българската аграрна наука и представители на водещи изследователски центрове от Европа и Азия. На 18 и 19 май той е домакин на традиционната научна конференция с международно участие „Екомаунтин-2023“ на тема „Екологични проблеми в планинското земеделие“. В работата на двудневния форум участват научни работници от България, Молдова, Монголия, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Чехия.

Научната среща беше открита от директора на ИПЖЗ – Троян, проф. д-р Диян Георгиев, който приветства участниците и представи официалните гости: Донка Михайлова - кмет на община Троян, Валентина Васильонова – председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ, проф. Веселин Радев – зам.-декан на Аграрния факултет към Тракийския университет – Стара Загора.

Поздрав към научните работници най-напред отправи градоначалникът на Троян. „В условията на Зеления преход тези конференции придобиват особен смисъл – казвам го като кмет на община и като заместник-председател на Сдружението на общините в България, защото ние, българските общини, и в частност община Троян, все повече търсим науката в желанието си нашите общини да стават все по-екологични и все по-зелени“, каза Донка Михайлова и подкрепи твърдението си с пример от Община Троян – опита й в създаването на зеленчукови и овощни градини, на картофени ниви и пчелин, осигуряващи екологично чисти продукти за детските заведения на територията й.

Заявявайки увереността си, че на конференцията ще се появят много полезни за гражданите на Троян идеи, кметът пожела на участниците успех, да видят града, да го заобичат и да се връщат отново тук.

В обръщението си към форума Валентина Васильонова (ФНСЗ към КНСБ) подчерта значението на труда и постиженията на научните работници, без които наближаващият „най-духовен български празник – 24 май, празник на словото, на просветлението и науката“, е немислим. Тя отбеляза и личния принос на проф. Диян Георгиев за изключителния социален диалог, който той води в Института в Троян и който е като „заразно добро“ в контекста на цялата Селскостопанска академия.

В приветствията си проф. Веселин Радев от Тракийския университет и д-р Соколович от Института по фуражни култури в Крушевац (Сърбия) обърнаха внимание на дългогодишното сътрудничество между техните академични центрове и Института в Троян.

Поздравителни адреси до 26-та научна конференция „Екомаунтин-2023“ бяха изпратили председателят на Селскостопанска академия – София, проф. Мартин Банов и преподавателите от катедра „Аграрна икономика“ към Стопанската академия в Свищов.

След официалното откриване конференцията започна работа по програма, която включва четири тематични направления („Животновъдство“, „Фуражно производство, ливадарство“, „Трайни насаждения“ и „Общо земеделие“), обхващащи целия регистър от дейности в планинското животновъдство и земеделие. Предварително заявените участия бележат изключителен ръст, надхвърляйки 200.

На снимките в галерията:

Проф. д-р Диян Георгиев – директор на ИПЖЗ – Троян, открива конференцията.

Кметът на Троян Донка Михайлова, която не се чувства гост на конференцията, защото от много години вече е част от откриването й.

Участници в научния форум.

Д-р Соколович – директор на Института по фуражни култури в Крушевац.

Председателката на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ Валентина Васильонова.

Проф. Веселин Радев – зам.-декан на Аграрния факултет към Тракийския университет – Стара Загора.

 

 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"